Välkommen till Sveriges Färgfabrikanters Förening, Sveff!

Sveff är en branschorganisation för företag som importerar, tillverkar eller marknadsför färg och lack i Sverige.

Organisationen har ca 55 medlemsföretag. Den svenska färgbranschen är väl representerad inom Sveff med en marknadstäckning på ca 95%. Sveffs medlemmar står för en omsättning i tillverkningsledet på över 4 miljarder per år.

Som medlem i Sveff kan du läsa fler nyheter under medlemssidorna >>

Aktuellt
Prenumerera icon-rss-20-20
Publicerad: 2014-03-31 Av: Anna Melvås

Sveffs vårmöte 15 maj 2014 – Stockholm

Välkommen till Sveffs vårmöte 15 maj 2014. Årets tema är "Uppdrag granskning" av tre olika bedömningssystem inom byggbranschen, BASTA, Sunda Hus och Byggvarubedömningen. Missa inte möjligheten till genomgång av de tre systemen och möjlighet att ställa frågor om deras miljö- och hälsobedömningar av byggvaror. Läs mer

Publicerad: 2014-01-09 Av: Anna Melvås

Kansliet erbjuder kurs i vägtransportbestämmelserna ADR-S 5-6 mars 2014

Kursen hålls i kansliets lokaler, Storgatan 19, Stockholm. Syftet med kursen är att du ska få kännedom om upplägget i ADR‐S och självständigt kunna hitta i regelverket och använda det. Tvådagarskursen riktar sig bl.a. till dig som ansvarar för lager, skriver transporthandlingar, klassificerar, utför märkning, ansvarar för förpackningar, lastning/lossning av farligt gods Läs mer

Publicerad: 2013-10-31 Av: Emma Jansson

Kurs: Farligt gods som begränsade mängder (LQ) och Tillstånd för hantering av brandfarliga varor / aerosoler

Välkommen på kurs om farligt gods i begränsade mängder och tillstånd för hantering brandfarlig vara (inkl. aerosoler) fredagen den 29 nov på Sveffs kansli Läs mer

Publicerad: 2013-10-30 Av: Emma Jansson

Sveff Höstmöte 2013 i Göteborg

Välkommen till höstmötet som i år hålls den 14 november på Hotel Novotel i Göteborg! Läs mer

Publicerad: 2013-10-28 Av: Emma Jansson

Kurs om IMDS – International Material Declaration System

Sedan några år tillbaka har fler fordonstillverkare krav på inmatning av material och vikt på lägsta artikelnivå till International Material Data System. Kraven på inmatning gäller även underleverantörer till fordonsindustrin till exempel färgtillverkare och limtillverkare. Läs mer

Se äldre nyheter »